TỔ QUỐC THÂN YÊU

CB-GV-CNV LUÔN LUÔN

anhbh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG: TRẦN MINH THUẦN
ĐT: 01655581399
Email: tranminhthuan.pmt@soctrang.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN QUANG HƯNG
ĐT: 0977-494-412
Email: nguyenquanghung9999@gmail.com
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ HỮU NAM
ĐT: 01652665311
Email: namhuule1970@gmail.com
HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG: BÙI NGỌC TRÚC
ĐT: 0974-415-312

THỜI GIAN LÀ VÀNG

DANH BẠ WEBSITE

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VOL

CÙNG NGHE NHẠC

MỤC ĐIỂM BÁO

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (NGUYỄN QUANG HƯNG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT


  Tra theo từ điển:  MÁY TÍNH BỎ TÚI

  DULỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

  TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

  NGHĨ NGƠI THÔI

  DANH NGÔN CỔ NHÂN

  WEBSITE HAY

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Mỹ Phước A

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ HÀNH CHÍNH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
  Ngày gửi: 08h:54' 02-09-2013
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 1723
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số: 84 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học;
  Xét đề nghị của tập thể Tổ Toán – Lý trường trung học cơ sở Mỹ Phước A.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Hữu Nam, giáo viên trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Toán – Lý trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A;
  Thời gian bổ nhiệm: 01 năm; Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2014.
  Điều 2. Ông Lê Hữu Nam có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ; Xây dựng và thực hiện kế họach giáo dục; Đề xuất thi đua, khen thưởng trong năm học và các nhiệm vụ khác được quy định tại điều 16, về công tác chuyên môn kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung. Đồng thời, được hưởng các chế độ phụ cấp theo văn bản hiện hành.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1; các bộ phận có trách nhiệm liên quan tại trường THCS Mỹ Phước A thi hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  Phòng GD&ĐT; (đã kí)
  BGH trường;
  Như điều 1;
  Lưu VT;KT; …

  Trần Minh Thuần

  PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số: 85 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học;
  Xét đề nghị của tập thể Tổ Hóa – Sinh – Thể trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Vàng, giáo viên trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Thể trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A;
  Thời gian bổ nhiệm: 01 năm; Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2014.
  Điều 2. Ông Nguyễn Tấn Vàng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ; Xây dựng và thực hiện kế họach giáo dục; Đề xuất thi đua khen thưởng trong năm học và các nhiệm vụ khác được quy định tại điều 16, về công tác chuyên môn kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung. Đồng thời, được hưởng các chế độ phụ cấp theo văn bản hiện hành.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1; các bộ phận có trách nhiệm liên quan tại trường THCS Mỹ Phước A thi hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  Phòng GD&ĐT; (đã kí)
  BGH ;
  Như điều 3.


  Trần Minh Thuần
  PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số: 86 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
   
  Gửi ý kiến