TỔ QUỐC THÂN YÊU

CB-GV-CNV LUÔN LUÔN

anhbh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG: TRẦN MINH THUẦN
ĐT: 01655581399
Email: tranminhthuan.pmt@soctrang.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN QUANG HƯNG
ĐT: 0977-494-412
Email: nguyenquanghung9999@gmail.com
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ HỮU NAM
ĐT: 01652665311
Email: namhuule1970@gmail.com
HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG: BÙI NGỌC TRÚC
ĐT: 0974-415-312

THỜI GIAN LÀ VÀNG

DANH BẠ WEBSITE

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VOL

CÙNG NGHE NHẠC

MỤC ĐIỂM BÁO

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (NGUYỄN QUANG HƯNG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT


  Tra theo từ điển:  MÁY TÍNH BỎ TÚI

  DULỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

  TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

  NGHĨ NGƠI THÔI

  DANH NGÔN CỔ NHÂN

  WEBSITE HAY

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Mỹ Phước A

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  NỘI QUY CƠ QUAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
  Ngày gửi: 08h:14' 02-09-2013
  Dung lượng: 105.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT MỸ TÚ
  TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Số: 81 /QC-THCSMPA
  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Phước, ngày 31 tháng 8 năm 2013
  
  
  QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ QUAN
  TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A, NĂM HỌC 2013 - 2014
  ---------------

  Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật số 44/2009/ QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;
  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo Ban hành Điều lệ trường trung học;
  Căn cứ công văn số 558/HD-PGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm học 2013 - 2014;
  Căn cứ kết qủa Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm 2013 – 2014. Trường THCS Mỹ Phước A đề ra quy chế dân chủ cơ quan, cụ thể như sau:

  I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHUNG
  Hệ thống chính trị và các hoạt động giáo dục trong nhà trường đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lí – Nhân dân làm chủ và thực hiện các nguyên tắc sau:

  1. Nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện một cách đồng bộ trong mọi hoạt động của nhà trường.
  2. Đảm bảo nguyên tắc công khai kế hoạch, nội dung, biện pháp, kết quả công tác.
  3. Đảm bảo hoạt động trong nhà trường, mọi CB – CC – VC trong đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý đúng pháp luật.
  4. Hiệu Trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, phối hợp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.
  5. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, mọi CB – CC – VC trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc quan hệ đoàn kết, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của đơn vị, ngành, địa phương.

  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
  1. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường
  Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành.
  - Quản lý nhà giáo, cán bộ nhân viên và học sinh.
  - Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD THCS theo kế hoạch .
  - Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
  - Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
  - Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
  - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
  2.1. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn
  - Tổ chức bộ máy nhà trường.
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
  - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
  - Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.
  - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.
  - Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.
  - Được học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.
  2.2. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn
  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng (HT) về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.
  - Cùng với HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.
  - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền, việc ủy quyền phải được ghi nhận bằng văn bản cụ thể.
  3. Nhiệm vụ tổ chuyên môn
  - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo
   
  Gửi ý kiến