TỔ QUỐC THÂN YÊU

CB-GV-CNV LUÔN LUÔN

anhbh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG: TRẦN MINH THUẦN
ĐT: 01655581399
Email: tranminhthuan.pmt@soctrang.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN QUANG HƯNG
ĐT: 0977-494-412
Email: nguyenquanghung9999@gmail.com
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ HỮU NAM
ĐT: 01652665311
Email: namhuule1970@gmail.com
HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG: BÙI NGỌC TRÚC
ĐT: 0974-415-312

THỜI GIAN LÀ VÀNG

DANH BẠ WEBSITE

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VOL

CÙNG NGHE NHẠC

MỤC ĐIỂM BÁO

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (NGUYỄN QUANG HƯNG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT


  Tra theo từ điển:  MÁY TÍNH BỎ TÚI

  DULỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

  TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

  NGHĨ NGƠI THÔI

  DANH NGÔN CỔ NHÂN

  WEBSITE HAY

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Mỹ Phước A

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ THI HKII TỔ GDCD-NT (2012-2013)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
  Ngày gửi: 09h:55' 01-07-2013
  Dung lượng: 200.9 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  My Phuoc A Secondary School The Second Semester Examination
  Class: 8a Subject: English 8 (12-13)
  Name:………………………………………………............ Duration: 45 minutes

  Marks
  Comments
  
  
  Number: 1
  I. Choose the best answer for each blank (3.0 ms):
  1/ Thanks for inviting me to the rice-cooking..............
  a museum b hospital c festival d factory
  2/ ……… is based on the description of Saint Nicholas in A Visit From Saint Nicholas.
  a Santa Claus b The Christmas tree c Christmas carols d The Christmas card
  3/ Our accommodation is included in the...........
  a vacation b sightseeing c meeting d ticket price
  4/ Recycling is easy. Remember: reduce, reuse, and...............
  a redo b review c recycle d remember
  5/ Would you mind.......... I took a photo?
  a therefore b as c if d because
  6/ The Golden Gate Bridge is in……….
  a Paris b London c New York d San Francisco
  7/ I`m hot. ............. you open the window, please?
  a Will b Do c None of them d Are
  8/ Ba was taking shower at eight....... night.
  a next b that c last d this
  9/ I always keep the window open............. let fresh air in.
  a in order to b in c order to d in order
  10/ humid means in Vietnamese meaning:
  a khô b có gió c có mây d ẩm ướt
  11/ Sách hướng dẫn sử dụng means in English:
  a manual b guarantee c plug d printer
  12/ Lan ......... a day to remeber last week.
  a had b have c has d to have

  II. Reading: (2.0 ms)
  Read the following passage then answer the questions:
  China is a beautiful country near Viet Nam. The capital is Beijing. It has two big rivers. They are Yang Tze and Yellow River. This country has the biggest population all over the world. Great Wall of China is one of the wonders of the world; it was built in 221 B.C by ShiHuang Ti. Standing there, we can view the beautiful sights. And we can enjoy the tour to Shanghai- the largest city of China. People in this city are very sociable and warm. Their language is Chinese.
  Questions:
  What is the name of the capital of China?
  (…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  What is one of the wonders of the world in China?
  ( ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  When was Great Wall built?
  ( ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  How is the population of China?
  ( ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  III. Writing:(2.0 ms)
  Rewrite the sentences:
  1. Can I turn on the radio? (Do you mind if + S + V2 /ed )
  ( Do you mind if ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  People cut down trees to make paper. (Passive)
  ( Trees…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  He bought a new TV last week. (Passive)
  ( A new TV ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. She goes to the movie theater. She wants to see a movie. ( so as to)
  ( She goes to the movie theater………………………………………………………………………………………………………………………  IV. Listening: (3.0ms)
  * Listen and fill in the blanks
  The festival was held in the communal house yard about……………… kilometer away from the river. There were three competitions: water-fetching, …………………………. and rice-cooking. The festival took one day.
  In the water-fetching…………………… one person from each team had to run to the river to get the bottle of water.
  In the fire-making contest two teams members had to make fire in the traditional way. They tried to rub pieces of……………………. together to make fire.
  Six people from each team took part in the rice-cooking contest. They had to separate the rice from the husk and then …………… the rice.


  a. contest b.six c. exam d. fire-making
  e. one f. cook g. paper h. bamboo
  
  
  * Answer the questions:
  1. How many people are
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓