TỔ QUỐC THÂN YÊU

CB-GV-CNV LUÔN LUÔN

anhbh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG: TRẦN MINH THUẦN
ĐT: 01655581399
Email: tranminhthuan.pmt@soctrang.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN QUANG HƯNG
ĐT: 0977-494-412
Email: nguyenquanghung9999@gmail.com
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ HỮU NAM
ĐT: 01652665311
Email: namhuule1970@gmail.com
HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG: BÙI NGỌC TRÚC
ĐT: 0974-415-312

THỜI GIAN LÀ VÀNG

DANH BẠ WEBSITE

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VOL

CÙNG NGHE NHẠC

MỤC ĐIỂM BÁO

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (NGUYỄN QUANG HƯNG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT


  Tra theo từ điển:  MÁY TÍNH BỎ TÚI

  DULỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

  TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

  NGHĨ NGƠI THÔI

  DANH NGÔN CỔ NHÂN

  WEBSITE HAY

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Mỹ Phước A

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
  Ngày gửi: 11h:47' 19-09-2013
  Dung lượng: 313.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNGTHCS MỸ PHƯỚC A
  Bộ phận:………………………………………………….
  Mã đơn vị quan hệ ngân sách:1105659 DANH SÁCH CHI TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
  Tháng 08 năm 2013
  Tài khoản: 459901
  STT HOÏ TEÂN SOÁ CMT TAØI KHOAÛN TIỀN LƯƠNG TỔNG CÁC KHOẢN TRỪ "THỰC
  LÃNH" KÝ TÊN GHI CHÚ

  1 TRẦN MINH THUẦN 365149448 7604215011941 "5,149,498" "160,000" "4,989,498" Trừ phí BHXH vào TK hiệu trưởng
  2 NGUYỄN QUANG HƯNG 182265881 7604215004850 "4,362,960" "156,000" "4,206,960"
  3 LEÂ HÖÕU NAM 361226313 7604215009349 "6,310,179" "171,000" "18,573,179"
  4 PHAÏM THÒ AÙNH NGUYEÄT 365553092 7604215009434 "5,674,439" "1,718,000" "3,956,439"
  5 LEÂ HOAØNG TRANG 365184721 7604215009507 "4,563,143" "1,711,000" "2,852,143"
  6 HUYØNH VAÊN CHEÙN 365613485 7604215009440 "5,018,670" "1,714,000" "3,304,670"
  7 LYÙ THÖÔL 365370460 7604215010325 "4,024,016" "1,707,000" "2,317,016"
  9 NGUYEÃN THÒ CAØ XEM 365546839 7604215020472 "2,280,794" "543,000" "1,737,794"
  10 NGUYEÃN THÒ NHI 365508163 7604215020437 "3,242,656" "152,000" "3,090,656"
  11 NGUYEÃN TUAÁN ÑAÏT 365762477 7604215020450 "2,910,075" "949,000" "1,961,075"
  12 HUỲNH THỊ NGỌC TRANG 365702398 7604215021712 "2,910,075" "149,000" "2,761,075"
  13 HUYØNH HOØA 365351832 7604215015676 "3,390,902" "149,000" "3,241,902"
  14 TRAÀN THÒ NGOÏC THÔ 366019531 7604215020393 "2,910,075" "944,000" "1,966,075"
  15 DANH NGOÏC MYÕ 365546191 7604215020443 "2,910,075" "944,000" "1,966,075"
  16 TRAÀN QUOÁC LIEÀN 365598666 7604215020466 "2,910,075" "944,000" "1,966,075"
  17 LYÙ THÒ SAØ PHEÂN 365768877 7604215020414 "2,910,075" "944,000" "1,966,075"
  18 MAÏCH THEÁ VINH 365708018 7604205012034 "2,910,075" "149,000" "2,761,075"
  19 DƯƠNG THANH TUẤN 365792833 7600205461562 "2,612,139" "45,000" "2,567,139"
  20 NGUYỄN THỊ BÉ THUẬN 365838243 7604215022990 "1,857,739" "45,000" "1,812,739"
  21 TRẦN HỮU PHƯƠNG MINH THÙY 365624333 7604205006054 "3,272,921" "1,204,000" "2,068,921"
  22 BUØI NGOÏC TRUÙC 365743470 7604215020489 "1,405,013" "140,000" "4,846,013"
  23 NGUYEÃN TAÁN VAØNG 365601857 7604215020408 "2,910,075" "149,000" "2,761,075"
  24 TAÊNG THÒ KIM LAÂM 365594434 7604215020420 "2,910,075" "949,000" "1,961,075"
  25 TRẦN VĂN PHÒNG 365191919 7604215020495 "1,561,125" "142,000" "1,419,125"
  26 PHAN THỊ TẤT 361234029 7604215020500 "1,040,750" "137,000" "903,750"
  27 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ TÚ 7604202951045 "6,689,900" "6,689,900" "7% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN"
  TỔNG CỘNG "88,647,519" "16,015,000" "88,647,519"
  Đề nghị Công ty TNHH MTV Ngân Hàng NN & PTNT chuyển số tiền: 7.024.116 đồng - Vào tài khoản 7604202951045 cho đơn vị bảo hiểm xã hội huyện. .
  Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm mười chín đồng.
  "THCS Myõ Phöôùc A, ngaøy thaùng 09 naêm 2013"
  Người lập CTCĐ trường Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

   
  Gửi ý kiến